Koordinasyon

 

  • Kalkınma Ajansları Destekleri, TÜBİTAK, Ar-Ge Destekleri, KOSGEB Destekleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Hibe destekleri,  İPARD Destekleri konularında Proje Yazımı ve Yönetimi
  • Hibe destekleri için Teklif çağrılarının takibi
  • Proje fikri geliştirme, hazırlanması ve yazımı konusunda teknik destek sağlama,
  • Onaylanan projelerin prosedürlere uygun yönetilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması,
  • Ön duyuru ve duyurularının hazırlanması, Proje sonuçlarının ara ve nihai değerlendirmesi için gerekli araştırmaların yürütülmesi.

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

https://www.kosgeb.gov.tr/

https://www.tkdk.gov.tr/