RİSKİNİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRETELİM!

Neden Risk Yönetimi?

Risk çağımızın en önemli kavramlarından biri.. Ve bu kavram finansal piyasaların şekillenmesinde başat rollerden birini üstleniyor. Doğru zamanda doğru strateji ile alınan finansal kararlarda riskleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Eğer spekülasyon yapıyorsak mümkün olduğunca az riskle en fazla kazancı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak eğer şirket yöneticisi olarak şirket karını maksimize etmeye çalışıyorsak risklerden tamamen kurtularak alacağımız stratejik kararlarda önümüzü daha iyi görmek istiyoruz.

Riskten korunma, kasamızda bulunan veya ileri bir tarihte elimize geçecek bir varlığı şimdiden vadeli piyasalarda satmak, ya da ileride ihtiyacımız olacak bir değeri şimdiden vadeli piyasalarda satın almaktır. İhracat yapan bir şirket ileri tarihte, Vadeli İşlem konsepti marifetiyle,  İhracattan kazanacağı Euroyu satarak, İthalatçı borçlanacağı doları alarak, muhtemel oluşacak fiyat dalgalanmalarına karşı kendini korumalıdır.

Eğitimimizin amacı ; Kur, Emtia, Kredi, Faiz risklerine karşı düşük maliyetlerle nasıl ayakta durulacağını ve bu risklerin şirketlerin aleyhinden çıkıp nasıl birer avantaja dönüştürülebileceğini göstermek ve firmaların ilgili personelini operasyonel anlamda, uygulamalı olarak yetiştirmektir.

Kimler Katılmalı?

  • Şirketlerde kur, emtia, kredi, faiz riskleri ile yüz yüze olan şirket sahipleri ya da Finans yöneticileri
  • İthalat-İhracatla uğraşan tüm Şirket sahipleri  ve ilgili finans yöneticileri
  • Şirketlerin kar marjlarını artırmak isteyen tüm Şirket sahibi ya da ilgili Finans yöneticileri
  • Şirkete ilave kaynaklar sağlama arayışında olan tüm sektörlerdeki Şirket sahipleri ya da ilgili finans yöneticileri
  • Şirketlerinde verimliliği artırmak isteyen şirket sahipleri
  • Firmaların finans departmanlarında çalışan/çalışmak isteyen yöneticiler ve adayları
  • Alım-SAtım (Trade) maksatlı yüksek kaldıraçlı Türev araçlarını kullanmak isteyen Finans sektör çalışanları ve Bireyler

Programın Süresi

Program toplam 10 saat ( 2 gün) sürecektir.

Programın Fiyatı

 KİŞİ BAŞI ….. TL + KDV ‘DİR

PROGRAM İÇERİĞİ