Opsiyonlar

Alım Opsiyonu (Call Option):

Alıcısına gelecekte belirli bir periyotta belirli bir miktarda malı önceden belirlenen bir fiyattan alma hakkı verir.

Satım Opsiyonu (Put Option):

Alıcısına gelecekte belirli bir periyotta belirli bir miktarda malı önceden belirlenen bir fiyattan satma hakkı verir.

UZUN POZİSYON (Hak Sahibi)

Alım opsiyonunda uzun pozisyon sahibi, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir

Satım opsiyonunda uzun pozisyon sahibi,  sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir

KISA POZİSYON (Yükümlü)

Alım opsiyonunda kısa pozisyon sahibi, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

Satım opsiyonunda kısa pozisyon sahibi, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.