Forward Kontratlar

  • Belirli miktardaki varlığı, belirli bir tarihte, belirli bir fiyattan, alma veya satma sözleşmesidir
  • Vadeye kadar nakit akışı yaratmaz
  • Türkiye’de sadece kur riskinden korunmak için kullanılır