NE YAPACAĞIZ?

RİSK YÖNETİMİ PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

 • Risklerin Erken Tespiti (RET) Komitesinin Oluşturulması
 • Mevcut Finansal Risklerin Tanımlanması
 • Finansal Durumun Analizi ve Yorumlanması
  • Makro-Mikro Beklentilerin Belirlenmesi
  • Birbiriyle Korelasyon Halindeki Endeks ve Parametrelerin Analizi (S&P, DAX, NIKKEI, VIX, TBOND10Y, DXY, INVEUR, CDS, MSCI, BRENT, ALTIN, BAKIR vs.)
  • Teknik ve Temel Analiz ile Strateji Geliştirilmesi

 • Fiyat Tavanı ve Maliyet Düşürme Stratejilerinin Analizi
 • Risk Yönetim Stratejileri, Baz Riski Değişimi, Hedge Oranı ve Risk Profiline Göre Dinamik Uyarlama
 • Şirkete Özel Risk Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi
 • Riskten Korunma Aracının Seçilmesi
 • Yönetim Kurulu Onayı
 • Uygulama
 • Takip
 • Muhasebe Kayıtlarının Oluşturulması
 • İş Akışlarının Belirlenmesi ve Dokümantasyon
 • Yönetim Kuruluna Aylık Rapor Sunma
 • Bir Grafik Bin Sözcüğe Bedeldir.
 • Zamanlama Herşeydir.

                                                                    John J. Murphy